Interneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigomsInterneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigomsInterneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigoms
8 679 75 485
labas@tobalt.lt
Kaunas

Atlikti darbai

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Darbų pavyzdžiai Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba Apie klientą Siekia inicijuoti bei sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų. Kategorija: Švietimo įstaigos Klientas Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba Svetainė https://spt.moletai.lt (sena versija) Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus Muziejai + FIBAssociation Asociacijos + Lietuvos odontologų draugija Asociacijos + Mažeikių […]
Read More

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Darbų pavyzdžiai Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus Apie klientą Muziejaus tikslas ir yra kaupti, saugoti, populiarinti kultūros bei meno vertybes, sudaryti sąlygas visuomenei pažinti nacionalinę ir užsienio kultūrą. Kategorija: Muziejus Klientas Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus Svetainė https://silalesmuziejus.lt (sena versija) FIBAssociation Asociacijos + Lietuvos odontologų draugija Asociacijos + Mažeikių verslininkų asociacija Asociacijos + Telšių regiono atliekų tvarkymo […]
Read More

FIBAssociation

Darbų pavyzdžiai FIBAassociation Apie klientą „FIBAssociation“ yra savanoriška užsienio investuotojų asociacija, vykdanti verslą šiaurinėje Lietuvos dalyje (Aukstaitijoje). Misija – būti pirmaujančiu tinklu užsienio įmonėms, norinčioms bendradarbiauti ir plėtoti Šiaurės Lietuvos regioną. Kategorija: Asociacija Klientas FIBAssociation Svetainė Home Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus Muziejai + Lietuvos odontologų draugija Asociacijos + Mažeikių verslininkų asociacija Asociacijos + Telšių regiono […]
Read More

Lietuvos odontologų draugija

Darbų pavyzdžiai Lietuvos endodontologų draugija Apie klientą LED vykdo leidybinę ir visuomenės švietimo endodontologijos srityje veiklą, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, apmokymus, simpoziumus ir kitus mokslinius renginius endodontologams ir odontologams. Kategorija: Asociacijos Klientas Lietuvos endodontologų draugija Svetainė Pradžia Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus Muziejai + FIBAssociation Asociacijos + Mažeikių verslininkų asociacija Asociacijos + Telšių regiono atliekų tvarkymo […]
Read More

Mažeikių verslininkų asociacija

Darbų pavyzdžiai Mažeikių verslininkų asociacija Apie klientą Verslininkų interesų atstovavimas, tarptautinis bendradariavimas. Skatininimas dalintis gerąja verslo praktika tarpusavyje. Kategorija: Asociacijos Klientas Mažeikių verslininkų asociacija Svetainė https://mva.lt Telšių regiono atliekų tvarkymo centras Atliekų tvarkymo centrai + Panevėžio specialus autotransportas Komunalinės tarnybos + Plungės greitoji medicinos pagalba Medicinos įstaigos + Anykščių švietimo pagalbos tarnyba Švietimo įstaigos + […]
Read More

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras

Darbų pavyzdžiai Telšių regiono atliekų tvarkymo centras Apie klientą Pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje. Kategorija: Atliekų tvarkymo centrai Klientas Telšių regiono atliekų tvarkymo centras Svetainė https://tratc.lt (senoji versija) Panevėžio specialus autotransportas Komunalinės tarnybos + Plungės greitoji medicinos pagalba Medicinos […]
Read More

Panevėžio specialus autotransportas

Darbų pavyzdžiai Panevėžio specialusis autotransportas Apie klientą Šiandien AB „Panevėžio specialus autotransportas“ – šiuolaikiška įmonė, sukomplektavusi atliekų tvarkymo ir miesto priežiūros darbams reikalingą specialios paskirties automobilių parką. Daugiau kaip keturiasdešimt metų veiklos patirtį turinčioje įmonėje triūsia darnus ir kvalifikuotas žmonių kolektyvas. Kategorija: Komunalinės tarnybos Klientas Panevėžio specialusis autotransportas Svetainė Pradžia Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus Muziejai […]
Read More

Plungės greitoji medicinos pagalba

Darbų pavyzdžiai Greitoji medicinos pagalba Apie klientą Bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai. Kategorija: Medicina Klientas Plungės greitoji medicinos pagalba Svetainė https://plungesgmp.lt (senoji versija) Anykščių švietimo pagalbos tarnyba Švietimo įstaigos + Kupiškio kultūros centras Kultūros centrai + […]
Read More

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Darbų pavyzdžiai Anykščių švietimo pagalbos centras Apie klientą Švietimo pagalbos tarnyba tenkina rajono švietimo darbuotojų ir kitų socialinių grupių kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Kategorija: Švietimas Klientas Švietimo pagalbos centrai Svetainė https://anyksciuspt.lt/ Kupiškio kultūros centras Kultūros centrai + Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Kultūros centrai + Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai […]
Read More

Kupiškio kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Kupiškio kultūros centras Apie klientą Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro pagrindinė funkcija yra kupiškėnų laisvalaikio užimtumo organizavimas, profesionalaus meno ir kultūros sklaida, etnokultūros paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, mėgėjų meno kolektyvų pasiūlos įvairovė, jų meninio lygio ir meistriškumo kriterijų realizavimas. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Kupiškio KC Svetainė https://kupiskiokultura.lt/ Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Kultūros […]
Read More