Interneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigomsInterneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigomsInterneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigoms
8 679 75 485
labas@tobalt.lt
Kaunas

Atlikti darbai

Mažeikių verslininkų asociacija

Darbų pavyzdžiai Mažeikių verslininkų asociacija Apie klientą Verslininkų interesų atstovavimas, tarptautinis bendradariavimas. Skatininimas dalintis gerąja verslo praktika tarpusavyje. Kategorija: Asociacijos Klientas Mažeikių verslininkų asociacija Svetainė https://mva.lt Telšių regiono atliekų tvarkymo centras Atliekų tvarkymo centrai + Panevėžio specialus autotransportas Komunalinės tarnybos + Plungės greitoji medicinos pagalba Medicinos įstaigos + Anykščių švietimo pagalbos tarnyba Švietimo įstaigos + […]
Read More

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras

Darbų pavyzdžiai Telšių regiono atliekų tvarkymo centras Apie klientą Pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje. Kategorija: Atliekų tvarkymo centrai Klientas Telšių regiono atliekų tvarkymo centras Svetainė https://tratc.lt (senoji versija) Panevėžio specialus autotransportas Komunalinės tarnybos + Plungės greitoji medicinos pagalba Medicinos […]
Read More

Panevėžio specialus autotransportas

Darbų pavyzdžiai Panevėžio specialusis autotransportas Apie klientą Šiandien AB „Panevėžio specialus autotransportas“ – šiuolaikiška įmonė, sukomplektavusi atliekų tvarkymo ir miesto priežiūros darbams reikalingą specialios paskirties automobilių parką. Daugiau kaip keturiasdešimt metų veiklos patirtį turinčioje įmonėje triūsia darnus ir kvalifikuotas žmonių kolektyvas. Kategorija: Komunalinės tarnybos Klientas Panevėžio specialusis autotransportas Svetainė https://psa.lt (sena versija) Plungės greitoji medicinos […]
Read More

Plungės greitoji medicinos pagalba

Darbų pavyzdžiai Greitoji medicinos pagalba Apie klientą Bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai. Kategorija: Medicina Klientas Plungės greitoji medicinos pagalba Svetainė https://plungesgmp.lt (senoji versija) Anykščių švietimo pagalbos tarnyba Švietimo įstaigos + Kupiškio kultūros centras Kultūros centrai + […]
Read More

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Darbų pavyzdžiai Anykščių švietimo pagalbos centras Apie klientą Švietimo pagalbos tarnyba tenkina rajono švietimo darbuotojų ir kitų socialinių grupių kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Kategorija: Švietimas Klientas Švietimo pagalbos centrai Svetainė https://anyksciuspt.lt/ Kupiškio kultūros centras Kultūros centrai + Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Kultūros centrai + Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai […]
Read More

Kupiškio kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Kupiškio kultūros centras Apie klientą Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro pagrindinė funkcija yra kupiškėnų laisvalaikio užimtumo organizavimas, profesionalaus meno ir kultūros sklaida, etnokultūros paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, mėgėjų meno kolektyvų pasiūlos įvairovė, jų meninio lygio ir meistriškumo kriterijų realizavimas. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Kupiškio KC Svetainė Kupiškio kultūros centras Prienų kultūros ir laisvalaikio […]
Read More

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

Darbų pavyzdžiai Prienų laisvalaikio ir kultūros centras Apie klientą Kuriantis žmogus – tai laisvas žmogus, įkvepiantis laisvei! Kategorija: Kultūros centrai Klientas Prienų KC Svetainė http://www.prienaikc.lt (sena versija) Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai + Tauragės kultūros centras Kultūros centrai + Vilkaviškio vandenys Vandentiekio įmonės + Lietuvos švietimo istorijos muziejus Muziejai […]
Read More

Anykščių kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Anykščių kultūros centras Apie klientą Bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Anykščių KC Svetainė https://anyksciukc.lt Business Growth Muziejai + Chan Agency Muziejai + Vilkaviškio vandenys Vandentiekio įmonės + Court Imperial Kultūros […]
Read More

Plungės kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Plungės kultūros centras Apie klientą Plungės kultūros centras yra populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Per vieną sezoną kultūros centro organizuojamuose renginiuose apsilanko per 100 000 lankytojų. Kultūros centras vykdydamas savo veiklą tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, rūpinasi tautinių tradicijų išsaugojimu bei profesionalaus meno […]
Read More

Tauragės kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Tauragės kultūros centras Apie klientą Tauragės kultūros centro svarbiausi veiklos prioritetai – skatinti ir ugdyti meninę ir kultūrinę gyventojų saviraišką, sudaryti sąlygas lankytis liaudies ir profesionaliojo meno renginiuose. Kultūros centrą sudaro 23 struktūriniaipadaliniai. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Tauragės KC Svetainė https://taurageskc.lt/ Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai + […]
Read More