Interneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigomsInterneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigomsInterneto svetainių kūrimas biudžetinėms ir savivaldybės įstaigoms
8 679 75 485
labas@tobalt.lt
Kaunas

Kultūros centrai

Kupiškio kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Kupiškio kultūros centras Apie klientą Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro pagrindinė funkcija yra kupiškėnų laisvalaikio užimtumo organizavimas, profesionalaus meno ir kultūros sklaida, etnokultūros paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, mėgėjų meno kolektyvų pasiūlos įvairovė, jų meninio lygio ir meistriškumo kriterijų realizavimas. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Kupiškio KC Svetainė https://kupiskiokultura.lt/ Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Kultūros […]
Read More

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

Darbų pavyzdžiai Prienų laisvalaikio ir kultūros centras Apie klientą Kuriantis žmogus – tai laisvas žmogus, įkvepiantis laisvei! Kategorija: Kultūros centrai Klientas Prienų KC Svetainė http://www.prienaikc.lt (sena versija) Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai + Tauragės kultūros centras Kultūros centrai + Vilkaviškio vandenys Vandentiekio įmonės + Lietuvos švietimo istorijos muziejus Muziejai […]
Read More

Anykščių kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Anykščių kultūros centras Apie klientą Bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Anykščių KC Svetainė https://anyksciukc.lt Business Growth Muziejai + Chan Agency Muziejai + Vilkaviškio vandenys Vandentiekio įmonės + Court Imperial Kultūros […]
Read More

Plungės kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Plungės kultūros centras Apie klientą Plungės kultūros centras yra populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Per vieną sezoną kultūros centro organizuojamuose renginiuose apsilanko per 100 000 lankytojų. Kultūros centras vykdydamas savo veiklą tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, rūpinasi tautinių tradicijų išsaugojimu bei profesionalaus meno […]
Read More

Tauragės kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Tauragės kultūros centras Apie klientą Tauragės kultūros centro svarbiausi veiklos prioritetai – skatinti ir ugdyti meninę ir kultūrinę gyventojų saviraišką, sudaryti sąlygas lankytis liaudies ir profesionaliojo meno renginiuose. Kultūros centrą sudaro 23 struktūriniai padaliniai. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Tauragės KC Svetainė https://taurageskc.lt/ Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai […]
Read More

Raguvos kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Raguvos kultūros centras Apie klientą Kultūros gyvenimas glaudžiai susijęs su tautos likimu – tradicijos, meilė liaudies dainai ir muzikai, nuo mažumės girdėtai, išlieka visais laikais. Nors sunkūs buvo laikai po karo, tačiau raguviai dainavo ir šoko. Repetuodavo senos mokyklos salytėje. 1956 m. raguviu prašymu buvo kapitališkai suremontuoti (praktiškai ant dviejų senų namų pastatyti […]
Read More

Šilalės kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Šilalės kultūros centras Apie klientą Pagrindinė veiklos kryptis – mėgėjų meno, etnokultūros puoselėjimas ir plėtojimas, įvairių renginių, švenčių organizavimas, bendruomenės, ypač vaikų ir jaunimo laisvalaikio įprasminimas. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Šilalės KC Svetainė http://silaleskc.lt/ Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai + Tauragės kultūros centras Kultūros centrai + Vilkaviškio vandenys […]
Read More

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Žemaičių Kalvarijos kultūros centras Apie klientą Žemaičių Kalvarija yra viena garsiausių Žemaitijos vietovių. Žemaičių Kalvarija – mažas miestelis Plungės rajone, Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje, prie Varduvos upės, įtekančios i Ventą. Anksčiau miestelis buvo vadinamas Gardais. Rašytiniuose šaltiniuose Gardai minimi nuo 1253 m. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Žemaičių Kalvarijos KC Svetainė http://www.zemkalvarijakc.lt/ Anykščių kultūros […]
Read More

Biržų kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Biržų kultūros centras Apie klientą Siekiame saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas, bei organizuoti poilsį ir pramogas. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Biržų KC Svetainė https://kultura.birzai.lt Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai + Tauragės kultūros centras Kultūros centrai + Vilkaviškio vandenys Vandentiekio įmonės + […]
Read More

Švenčionėlių kultūros centras

Darbų pavyzdžiai Švenčionėlių kultūros centras Apie klientą Laisvalaikio, pramogų, liaudies meno , vietos tradicijų ir papročių skleidimo kultūros centras. Kategorija: Kultūros centrai Klientas Švenčionėlių KC Svetainė https://smkc.lt Anykščių kultūros centras Kultūros centrai + Plungės kultūros centras Kultūros centrai + Tauragės kultūros centras Kultūros centrai + Vilkaviškio vandenys Vandentiekio įmonės + Lietuvos švietimo istorijos muziejus Muziejai […]
Read More