ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRA

Interneto svetainė atitinkanti įstaigoms keliamus reikalavimus

„13. Įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, meniu antraštės tikslios ir ne ilgesnės kaip keturi reikšminiai žodžiai. Įstaigos interneto svetainėje turi būti šie skyriai ir jų sritys:
13.1. struktūra ir kontaktai;
13.2. teisinė informacija:
13.2.1. teisės aktai;
13.2.2. teisės aktų projektai;
13.2.3. tyrimai ir analizės;
13.2.4. teisės aktų pažeidimai;
13.2.5. teisinio reguliavimo stebėsena;
13.3. veiklos sritys;
13.4. korupcijos prevencija;
13.5. administracinė informacija:
13.5.1. nuostatai;
13.2. planavimo dokumentai;
13.5.3. darbo užmokestis;
13.5.4. paskatinimai ir apdovanojimai;
13.5.5. viešieji pirkimai;
13.5.6. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;
13.5.7. finansinių ataskaitų rinkiniai;
13.5.8. ūkio subjektų priežiūra;
13.5.9. tarnybiniai lengvieji automobiliai;
13.6. paslaugos;
13.7. atviri duomenys;
13.8. asmens duomenų apsauga;
13.9. nuorodos.

  1. Prireikus kiekviena įstaiga savo interneto svetainės struktūrą gali išplėsti, tačiau visi privalomi skyriai ir jų sritys turi išlikti, išskyrus atvejus, kai įstaigai netaikomi Aprašo 13 punkto reikalavimai ar jų dalis. Jeigu teisės aktai nenustato pareigos įstaigoms ar dėl kitų objektyvių priežasčių įstaiga neprivalo (negali) teikti Aprašo 13 punkte nurodytuose skyriuose ar srityse pateikiamos informacijos ar paslaugų, minėtuose įstaigos interneto svetainės skyriuose ar srityse turi būti nurodyta, kad įstaiga tokios informacijos ar paslaugų neteikia, ir nurodomi argumentai, kodėl tokia informacija ar paslaugos neteikiamos. Įstaiga savo interneto svetainėje privalo skelbti ir kitą įstatymų nustatytą informaciją.”

Dalintis :

Turinys

Dirbkime kartu

Rinktiės partnerius kuriems rūpi viešojo sektoriaus įstaigų tobulėjimas ir jau turi sėkmės pavyzdžių. Rinkitės mus.

Interneto svetainės įstaigoms