Įstaigos interneto svetainės „Struktūra ir kontaktai“

Interneto svetainė atitinkanti įstaigoms keliamus reikalavimus

“Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys:
16.1. įstaigos valdymo struktūros schema; įstaigos vadovo (-ų) nuotrauka (-os) ir gyvenimo aprašymas (-ai);
16.2. įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų), viceministrų, ministerijų kanclerių planuojami susitikimai įstaigoje (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys), kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys (jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną);
16.3. įstaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka);
16.4. kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei;
16.5. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 14 punkte nurodyta informacija, kuri turi būti skelbiama viešai;
16.6 Įstaigos priimamojo darbo grafikas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ar informacija apie jo sudarymo tvarką;
16.7. informacija apie įstaigos administracijos padalinius (jeigu įstaiga jų turi), kurioje būtų nurodytos administracijos padaliniui priskirtos įstaigos veiklos sritys (funkcijos);
16.8. informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas (jeigu įstaigai priskirtos), kurioje būtų atskirai nurodytos įstaigos, teikiančios viešąsias ir (arba) administracines paslaugas;
16.9. informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, ir jų veiklą.”

Dalintis:
Facebook
Twitter
Telegram

Papildomi

Panašūs straipsniai

Pradinis / Sukurti sprendimai / Konsultacijų platforma / Nėra galimybės įsigyti atributikos, …

Daiktų atidavimo platforma regione Regiono priežiūra Idėja Telšių regiono centras turėjo idėja …

Pradinis / Sukurti sprendimai / Etnografijos žemėlapis / Regionų etnografiniai objektai ir …