Kodėl valdžios institucijų svetainės dažnai neatitinka žmonių poreikių ?

Viešojo sektoriaus lūkesčiai

Problema: valdžios institucijų interneto svetainėmis ir programine įranga dažnai sunku naudotis.

Kodėl tai svarbu: Valdžios sektoriaus paslaugos yra labai svarbios žmonių gyvenimui. Skaitmeninės technologijos gali pagerinti paslaugų teikimą – tiek per viešai prieinamas interneto svetaines, tiek per darbuotojams skirtas vidaus priemones, tačiau tik tuo atveju, jei jos lengvai ir veiksmingai tenkina žmonių poreikius.

Sprendimas: Vyriausybė turėtų vertinti programinę įrangą kaip nuolat tobulinamą paslaugą, o ne kaip vieną kartą nupirktą ar sukurtą daiktą; į visų skaitmeninių technologijų kūrimą įtraukti naudotojų tyrimus, dizainą ir produktų valdymą; samdyti ir (arba) kelti darbuotojų kvalifikaciją, kad jie galėtų atlikti vidaus darbus ir valdyti išorės darbus.

Trys dažniausiai pasitaikantys iššūkiai

Dirbdami su su viešojo sektoriaus įstaigomis ir kurdami svetaines suteikiančias žmonėms svarbiausias paslaugas, kurios ne tik tenkintų jų poreikius, bet ir elgtųsi su jais pagarbiai ir oriai, pastebėjome, kad yra trys bendri veiksniai, kurie paprastai apsunkina šiuos projektus:

  1. Per didelės ir nelanksčios projektų apimtys, per daug išankstinių specifikacijų ir per mažai iteracinio vystymo.
  2. Dėmesio neskyrimas į žmogų orientuotai technologijų praktikai, pavyzdžiui, naudotojų tyrimams, dizainui ir produkto valdymui.
  3. Nepakankami techniniai pajėgumai ir kompetencija. Prisirišimas prie buvusių, „patogių” sprendimų ir bandymas juos įgyvendinti naujuose projektuose.

Sprendimai

Žiūrėti kaip į paslaugą, skaidyti į mažesnes sutartis

Technologijos keičiasi, vyriausybės politika keičiasi, taisyklės keičiasi, įstatymai keičiasi, vadovybės prioritetai keičiasi – bet kuris projektas, iš anksto detaliai suplanuotas, negalės prisitaikyti prie šių pokyčių ir jam kils didelė rizika tapti blogai įgyvendintu arba didelių išlaidų ir terminų viršijimo pavyzdžiu. Siūlymas yra žiūrėti į programinę įrangą kaip į paslaugą, kuri nuolat tobulinama, o ne kaip į vieną kartą nupirktą didelį daiktą. „Finansuoti produktų komandas, o ne projektus.” Jei darbas atliekamas pagal sutartį, padalykite jį į nedideles „modulines” sutartis.

Vartotojų tyrimas, dizainas, darbuotojų įtraukimas

Dažnai viešojo sektoriaus svetainės techniškai atlieka tai, ką turėtų atlikti, tačiau taip, jog netenkina juos naudojančius žmones. Didelis kaltininkas gali būti netinkamas naudotojų tyrimas, projektavimas ar proceso valdymas. Įstaigose gali nedirbti šiuos įgūdžius turintys žmonės, o jei ir dirba, jų gali būti nepakankamai. Į technologijų pirkimo sutartis su pardavėjais galėtų būti įtraukta šios praktikos.

Dalintis :

Turinys

Dirbkime kartu

Rinktiės partnerius kuriems rūpi viešojo sektoriaus įstaigų tobulėjimas ir jau turi sėkmės pavyzdžių. Rinkitės mus.

Interneto svetainės įstaigoms